ویترین
 
 
اخبار، اطلاعیه، مقاله
 

 
خبر های گروه مقاله ها
 

تلقیح گاو:

 تلقیح مصنوعی ارزشمندترین ابزار مدیریتی برای گاودارهاست . تلقیح مصنوعی فرایندی است که طی آن اسپرم به طور مصنوعی وارد دستگاه تناسلی گاو ماده می شود . خدمت اصلی تلقیح مصنوعی به صنعت گاوداری ، استفاده وسیع از گاوهای نری است که برتری ژنتیکی دارند و تا حدودی عامل اصلی افزایش تدریجی در تولید شیر گاوهای شیری است .
تاریخ: ‎۱۳۹۰/۱۱/۱۵ ۱۱:۵۰
گروه: مقاله ها
نویسنده: کمیته علمی
تاریخ: ‎۱۳۹۰/۰۳/۳۱ ۰۸:۴۳
گروه: مقاله ها
نویسنده: دکتر مهدی صرامی


ین بررسی با هدف ارزیابی آلودگی به سرب در اطراف صنایع نفت و پتروشیمی شیراز با استفاده از موی گاوها انجام یافت. گاوداری های شیری مختلف در شعاع 10 کیلومتری اطراف صنایع نفت و پتروشیمی شیراز شناسایی شده و به چهار گروه تقسیم شدند. گاوداری های شیری واقع در منطقه شعاعی 5/1-5/. کیلومتری ، 5- 5/1کیلومتری ، 7-5 کیلومتری و 5/10- 7 کیلومتری، به ترتیب در گروهای A ، B ، C وD قرار داده شدند. گروه E (گاوداری دور از مناطق آلوده) به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. نمونه مو، از سر گاوها و در یک گروه سنی مشابه جمع آوری شد. در هر گروه از پانزده راس گاو نمونه برداری شد. گاوهایی که نزدیک تر به صنایع نفت و پتروشیمی واقع شده بودند غلظت بالاتری از سرب مو را نشان دادند. در تمام گروه ها، غلظت سرب موی گاوها در اطراف منطقه مربوط به صنعت نفت از غلظت سرب موی گاوها در اطراف صنعت پتروشیمی به طور قابل توجهی بالاتر بود (p<0.05) و نشان داده شد که فاکتور آلودگی در آنها، هنگامی که گروه های مشابه در دو صنعت مورد مقایسه قرار می گیرند حدود دو برابر می باشد. در این مطالعه، غلظت سرب مو از بهار تا زمستان روند کاهشی داشته و در طراف صنایع مربوط به صنعت نفت از 3/8 به 6/2 ppm و در اطراف صنایع پتروشیمی از 4 به 2/2 ppm رسید.

متن کامل

تاریخ: ‎۱۳۹۰/۰۳/۲۲ ۰۸:۴۳
گروه: مقاله ها
نویسنده: دکتر مهدی صرامی

تاریخ: ‎۱۳۹۰/۰۳/۱۸ ۰۹:۰۳
گروه: مقاله ها
نویسنده: دکتر مهدی صرامی

تاریخ: ‎۱۳۹۰/۰۳/۱۷ ۱۶:۰۰
گروه: مقاله ها
نویسنده: دکتر مهدی صرامی


 
جستجو
 
 
شرکت اعتدال گستر پاسارگاد
 
 
مقايسه کالاها
 
مقایسه
نام کالا  
 
سبد خريد
 
سبد خرید
نام کالا تعداد کالا  
قيمت کل : 0 ريال